La nostra història

Idària neix a l’octubre del 2012 amb l’impuls de l’Associació Llagostera Solidària (ONG).
L’objectiu fundacional era animar la contractació de les persones aturades inscrites en les Borses de Treball municipals de la zona i en els Serveis Socials dels municipis de l’entorn.

ENTRE ELS NOSTRES OBJECTIUS DESTAQUEN:

Idària, Empresa d’inserció, SCCL, creada a locubre de 2012 per Llagostera solidària (ONG) amb el suport de l’Ajuntament de Llagostera i amb la col·laboració de les diverses entitats municipals que treballen en l’àmbit social, contempla des dels seus estatuts la voluntat inicial de ser empresa d’inserció oferint una àmplia i variada carta de serveis amb l’objectiu d’animar la contractació de les persones aturades inscrites en les Borses de Treball municipals de la zona i en els Serveis Socials dels municipis de l’entorn. Aquesta visió inicial molt emmarcada en el context municipal de seguida es va veure necessàriament ampliada per a donar resposta i poder col·laborar amb les entitats i administracions d’altres municipis de la provincia de Girona i de la resta de Catalunya.

La cooperativa IDÀRIA, regstrada al Registre de Cooperatives de Treball a inicis del 2013, va iniciar la seva activitat l’ultim trimestre del 2012. Va ser el mes de maig de 2014 quan IDÀRIA va ser acceptada al Registre d’Empreses d’inserció de Catalunya.

IDARIA és sócia de la Federació de Cooperatives de Catalunya, sócia de FEICAT, Federació d’Empreses d’Inserció de Catalunya, es socia tambe de Coop 57 d’ASCA, Acció Solidària Contra l’Atur, que en el seu moment han cooperat en el finançament dels projectes d’IDÀRIA.

Treballadors Plaques Solars

Memòries d’activitat