Àrea internacional

Presència internacional i projectes

Fruit de l’avaluació tècnica que es realitza a tots els nivells de l’entitat es conclou que en tot procés de millora contínua cal incorporar noves mirades i agents que ajudin a la transformació de les realitats diverses que afecten les persones que atenem. En aquest sentit, Plataforma Educativa en el seu procés d’innovació i gestió del coneixement està en constant recerca de nous partners tant a nivell nacional com internacional per tal d’establir-hi connexió. Aquestes accions es materialitzen a través de convenis o projectes en col·laboració amb entitats, tant nacionals com internacionals.

 

  • Actuem com a consultoria per entitats de fora de l’Estat; bàsicament Europa i Llatinoamèrica.
  • Exercim incidència política a través de plataformes d’àmbit supranacionals que facin advocacy a les administracions internacionals per orientar les seves polítiques.
  • Constituim partenariats amb organitzacions de fora del territori estatal per millorar en l’àmbit tècnic (Jornades, seminaris, fòrums), per millorar en l’àmbit professional, captació de talent, intercanvis professionals i formació (Confecció de guies, proves pilot, compartir plataformes digitals)
  • Volem conèixer projectes i serveis per tal de replicar-los en el nostre territori. Així com dissenyar conjuntament projectes amb altres entitats transnacionals per generar serveis nous al nostre territori.
  • Busquem fons públics que ens permetin iniciar projectes en la seva fase pilot per convertir-se en serveis o els complementin (recerca, investigació, noves tecnologies).
  • Volem trobar finançament privat per establir-hi vies de col·laboració i patrocini.
  • Establim contacte amb les administracions, institucions i agents clau nacionals i europees. Per actualitzar periòdicament i de manera conjunta la informació relacionada amb convocatòries públiques o fonts de finançament estables.
  • Participem i tenim presència en espais de col·laboració internacional a través de reunions, jornades, congressos, simpòsiums, formacions, intercanvis, visites.

Mirant cap a Europa

Publicació d’interès