Cures

Ocell de Foc respon a les necessitats del col·lectiu de joves de la comarca del Gironès i la Selva, des d’una mirada preventiva sobre la salut mental, com a conseqüència de l’augment dels factors de risc vinculats a les possibilitats de experimentar una malaltia mental i derivats de la crisi socioeconòmica i la pandèmia del COVID19.  Alhora, treballa per revertir aquesta situació i posa els mitjans per recuperar i assolir itineraris formatius i laborals amb el col·lectiu de joves mitjançant l’atenció individual i l’acompanyament col·lectiu. Al mateix temps, un dels objectius del programa és que el mateix col·lectiu de joves assumeixi un rol actiu en tot el procés, promovent la pròpia organització, l’adquisició d’eines i recursos vinculats a l’autogestió i la promoció d’iniciatives juvenils que els permetin fer front als reptes diaris que afronten. 

Necessitats que resol:

Lluita contra l’estigma i la prevenció de la salut mental: En un moment on s’ha vist agreujada la salut mental de la població pels factors socioeconòmics i la incertesa del futur, es treballa per donar eines i crear recursos preventius que permetin detectar simptomatologia i factors de rics vinculats a la salut mental que permetin als professionals, i als mateixos joves, detectar-ho i intervenir-hi evitant afectacions més greus i severes en la salut mental del col·lectiu de joves. Al mateix temps, es pretén sensibilitzar sobre aquesta problemàtica. 

Inserció laboral: Arran de la necessitat del col·lectiu de joves d’inserir-se al món laboral i que aquest factor, pugui facilitar el desenvolupament d’una vida independent i generi un benestar emocional en la persona, des d’Ocell de Foc es treballa per resoldre aquesta necessitat d’un nombre determinat de joves,  alguns d’ells amb trastorns mentals i d’altres que puguin ser susceptibles de patir-los i com a mesura preventiva. 

Recuperació d’itineraris formatius: La formació com a eina imprescindible per poder elaborar un itinerari de vida i de qualitat que permeti gaudir d’un benestar emocional, mental i social. Ocell de Foc respon a la necessitat d’acompanyar un nombre determinat de joves en recuperar aquests itineraris formatius que arran de la pandèmia s’han vist afectats i joves que no han pogut assolir ni seguir els itineraris formatius convencionals i que requereixen d’una atenció i un seguiment més constant i adaptat a les seves necessitats. 

Promoció d’iniciatives juvenils: Ocell de Foc respon a la necessitat dels joves de disposar d’eines i recursos propis, i d’espais d’autoorganització i autogestió, que els permeti a ells mateixos ser persones actives en els seus processos de vida i ser capaces de de generar el canvi per assolir els nivells de benestar desitjats i respondre a les seves pròpies necessitats. Aquests objectius es realitzen a través de l’acompanyament professional i la promoció d’aquests processos del col·lectiu de joves.