Avís legal

Informació jurídica

Objecte i identificació

El present avís legal regula l’ús del lloc web www.idaria.org (en endavant, la web), del qual ostenta la titularitat Idària Cooperativa.

La navegació pel lloc web atribueix la condició de persona usuària del mateix i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal, que poden patir modificacions.

La persona usuària s’obliga a fer un ús correcte del lloc web de conformitat amb les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del tràfic i el present Avís Legal. La persona usuària respondrà, davant Idària Cooperativa o davant de terceres persones, de qualsevol danys i perjudicis que poguessin causar com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació.

Identificació i comunicacions

En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la inforació i de comerç electrònic (LSSI), la titularitat d’aquesta web la ostenta:

 • Idària Cooperativa
 • CIF: F55149025
 • Domicili: c/ Pintor Fortuny, 17, Salt, 17190, Girona
 • Telf.: 972 40 54 54
 • E-mail: lopd@plataformaeducativa.org

Inscrita en el Registre de Fundacions Privades de la Generalitat de Catalunya amb el número 4918.

Condicions d’accés i ús

El lloc web i els seus serveis són d’accés lliure i gratuït, no obstant això, Idària Cooperativa pot condicionar la utilització d’alguns dels serveis oferts a la seva web a que la persona usuària prèviament ompli el corresponent formulari, prèvia lectura i acceptació íntegra, expressa i sense reserves del present Avís Legal.

Si la persona usuària no estigués d’acord amb les condicions d’ús, haurà d’abstenir-se d’utilitzar aquest portal i operar per mitjà del mateix.

La persona usuària garanteix l’autenticitat i actualitat de totes aquelles dades que comuniqui a Idària Cooperativa i serà l’única responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi.

La persona usuària es compromet expressament a fer un ús adequat dels continguts i serveis de Idària Cooperativa i a no utilitzar-los per, entre d’altres:

 1. Difondre continguts delictius, violents, pornogràfics, racistes, xenòfobs, ofensius, d’apologia del terrorisme o, en general, contraris a la llei o a l’ordre públic.
 2. Introduir a la xarxa virus informàtics o realitzar actuacions susceptibles d’alterar, malmetre, interrompre o generar errors o danys en els documents electrònics, les dades o els sistemes físics i lògics de Idària Cooperativa o de terceres persones, així com obstaculitzar l’accés d’altres persones usuàries al lloc web i als seus serveis mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals Idària Cooperativa presta els seus serveis.
 3. Intentar accedir als comptes de correu electrònic d’altres persones usuàries o a àrees restringides dels sistemes informàtics de Idària Cooperativa o de terceres persones i, si s’escau, extreure’n informació.
 4. Vulnerar els drets de propietat intel·lectual o industrial, així com violar la confidencialitat de la informació de Idària Cooperativa i de terceres persones.
 5. Suplantar la identitat d’un altre persona usuària, de les administracions públiques o d’una tercera
 6. Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o, de qualsevol altra forma, comunicar públicament, transformar o modificar els continguts, llevat que es compti amb l’autorització de la persona titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.
 7. Demanar dades amb finalitat publicitària i de remetre publicitat de qualsevol classe i comunicacions amb fins de venda o altres de naturalesa comercial sense que hi hagi prèvia sol·licitud o consentiment.

El fet d’introduir un hipervincle a la web no implica en cap cas, l’existència de relacions entre Idària Cooperativa i la propietat de la pàgina web on s’estableixi, ni l’acceptació i aprovació per part de Idària Cooperativa dels seus continguts o serveis. Aquelles persones que vulguin establir un hipervincle, prèviament hauran de sol·licitar autorització a Idària Cooperativa EI. En qualsevol cas, l’hipervincle només permetrà l’accés a la homepage o pàgina d’inici de la web.

Així mateix, vostè haurà d’abstenir-se de realitzar manifestacions i indicacions falses, inexactes o incorrectes sobre Idària Cooperativa o incloure continguts il·lícits, contraris als bons usos i l’ordre.

Idària Cooperativa no és responsable de l’ús que cada persona usuària fa dels materials disponibles a la web ni de les accions que porta a terme en base als mateixos.

Propietat intel·lectual

Tots els continguts del lloc web, com ara textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia i programari, així com el seu disseny gràfic i codis font, estan protegits per drets de propietat industrial i intel·lectual que la persona usuària ha de respectar. No és lícita la seva transformació o alteració, comunicació pública o qualsevol altra forma d’explotació per qualsevol procediment sense l’autorització expressa d’Idària Cooperativa.

En definitiva, les persones usuàries que accedeixin a aquest lloc web poden visualitzar-ne els continguts i efectuar, si s’escau, còpies privades autoritzades, sempre que els elements reproduïts no siguin cedits posteriorment a terceres persones, ni s’instal·lin a servidors connectats a xarxes, ni siguin objecte de cap tipus d’explotació.

Així mateix, totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen al lloc web són propietat d’Idària Cooperativa, sense que pugui entendre que l’ús o accés al mateix atribueixi a la persona usuària dret sobre els mateixos.

La distribució, modificació, cessió o comunicació pública dels continguts i qualsevol altre acte que no hagi estat expressament autoritzat per la titularitat dels drets d’explotació queden prohibits.

Exclusió de garanties i responsabilitat

El contingut del present lloc web és de caràcter general i té una finalitat merament informativa, sense que es garanteixi plenament l’accés a tots els continguts, ni la seva exhaustivitat, correcció, vigència o actualitat, ni la seva idoneïtat o utilitat per a un objectiu específic.

Idària Cooperativa exclou, fins on permet l’ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa derivats de:

 1. La impossibilitat d’accés al lloc web o la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat i/o actualitat dels continguts, així com l’existència de vicis i defectes de tota classe dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, posats a disposició als quals s’hagi accedit a través del lloc web o dels serveis que s’ofereixen.
 2. La presència de virus o d’altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics, documents electrònics o dades de les persones usuàries.
 3. L’incompliment de les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del tràfic i el present avís legal com a conseqüència de l’ús incorrecte del lloc web. En particular, i a tall d’exemple, Idària Cooperativa no es fa responsables de les actuacions de terceres persones que vulnerin drets de propietat intel·lectual i industrial, secrets empresarials, drets a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, així com la normativa en matèria de competència deslleial i publicitat il·lícita.

Així mateix, Idària Cooperativa declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es trobi fora d’aquesta web i no sigui gestionada directament pel nostre webmaster. La funció dels links que apareixen en aquesta web és exclusivament la d’informar l’usuari sobre l’existència d’altres fonts susceptibles d’ampliar els continguts que ofereix aquest lloc web. Idària Cooperativa no garanteix ni es responsabilitza del funcionament o accessibilitat als llocs enllaçats, ni suggereix, convida o recomana la visita als mateixos, de manera que tampoc serà responsable del resultat obtingut. Idària Cooperativa no es responsabilitza de l’establiment d’hipervincles per part de terceres persones.

Publicacions

La informació administrativa facilitada a través del lloc web no substitueix la publicitat legal de les lleis, normatives, plans, disposicions generals i actes que hagin de ser publicats formalment als diaris oficials de les administracions públiques, que constitueixen l’únic instrument que dóna fe de la seva autenticitat i contingut. La informació disponible en aquest lloc web s’ha d’entendre com una guia sense propòsit de validesa legal.

Llei aplicable i jurisdicció

L’ús de la web implica l’acceptació plena dels termes i condicions en el present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament per la legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per a conèixer qualsevol qüestió que es susciti sobre ella. La persona usuària, en virtut de la seva acceptació renúncia expressament a qualsevol fur que per aplicació de la Llei d’Enjudiciament Civil vigent li  pogués correspondre.