Serveis de l’entitat

Idària Cooperativa dona resposta a les necessitats del mercat més proper, ja siguin empreses, administracions o particulars, especialment en els sectors d’energies renovables, forestal, hortícola, patrimonial, social i cultural.

Treballem des de la perspectiva de la sostenibilitat ambiental i social per aplicar solucions que beneficiïn l’entorn natural, les persones i l’economia.

Aportem expertesa i innovació per adaptar-nos a cada cas. Així mateix, completem aquesta oferta amb serveis complementaris d’altres àmbits.

Beneficiem l'entorn natural, les persones i l'economia

Treballadors Plaques Solars

Plaques solars

Idària aposta per les energies renovables. En aquest sentit i en col·laboració amb empreses líders del sector energètic verd hem articulat diverses brigades especialitzades en el muntatge de panells solars industrials.

Formació i treball

Treballem amb persones amb risc d'exclusió formant-les i oferint-lis una inserció laboral alhora que els acompanyem en la seva regularització documental.

Economia Social

Participem del projecte Ateneus Cooperatius que fomenta el cooperativisme i té la voluntat de transmetre els valors de l'economia social i solidària.

Drets Socials

És voluntat de la cooperativa esdevenir un altaveu de les situacions de desigualtat, racisme, discriminació i fòbia que pateixen les persones que atenem. Treballem fermament per generar entorns protegits que permetin la millora de les condicions de vida de les persones amb més dificultats.

Cures

Participem al projecte "Ocells de Foc" (impulsat per la direcció general d'economia social i solidària) que treballa en l'àmbit de la salut mental de les persones joves oferint-los acompanyament, orientació i suport per la inclusió plena d'aquestes persones en l'àmbit educatiu i laboral.

Medi Ambient

Des dels inicis el grup de persones que formem part de la cooperativa hem tingut un especial interès pel medi ambient. Dins d’aquesta branca treballem per recuperar coneixements i valors del mòn agrari i rural. Alhora que treballem per la cura dels boscos posant en valor el benefici que reporten per la societat. També fem sensibilització, a través de formacions, a escoles i instituts sobre la conservació del planeta.

Enclavaments Laborals

És voluntat de la cooperativa esdevenir un altaveu de les situacions de desigualtat, racisme, discriminació i fòbia que pateixen les persones que atenem. Treballem fermament per generar entorns protegits que permetin la millora de les condicions de vida de les persones amb més dificultats.