Integracio Sòciolaboral

Economia, igualtat social i preservació del medi ambient van de la mà. Per això, a Idària Cooperativa donem sortida a nous projectes, i creem llocs de treball per a persones en risc d’exclusió social vinculats a la sostenibilitat i medi ambient.

El nostre ADN

Vers un futur digne i la igualtat d’oportunitats.

Som una iniciativa social

Treballem amb i per persones.

Com ens organitzem

Equip directiu, organigrama i govern corporatiu.

La nostra mirada

Base metodològica de la nostra intervenció

Dades anuals:

Professionals

Dones

Homes

No-binàries

Distribució per línies de Servei

Programa ACOL

?A través de la col·laboració amb l’administració pública proprocionem experiències professionals per a facilitar la transició posterior al mercat de treball ordinari. Tenen una durada de 12 mesos i s’acompanyen d’accions de formació.

ACOL forma part del Programa Treball i Formació del SOC per a les accions d’experiéncia laboral. formació i suport adreçat a joves tutelats i extutelats per la Generalitat de Catalunya.