Drets Socials

La igualtat de gènere i la igualtat d’oportunitats de les persones treballadores i de les persones ateses a la cooperativa és un tret fonamental de la nostra visió com a organització. I per això disposem d’un Pla d’Igualtat. Un seguit de mesures i accions que asseguren la igualtat de tracte i oportunitats entre dones i homes i evitar així qualsevol discriminació per raó de sexe.

L’entitat, seguint aquesta política, disposa d’un protocol d’assetjament sexual i per raó de sexe com a instrument per a l’abordatge i el tractament d’aquestes situacions.

IDÀRIA forma part de la comissió d’igualtat de Plataforma Educativa on participen persones de diverses entitats. Entre d’altres s’ha fet una declaració de principis que garanteix el compromís de la direcció de l’empresa de tolerància zero en relació amb qualsevol conducta o actitud constitutiva d’assetjament sexual i per raó de sexe

Des del departament d’Igualtat i feminisme de la Generalitat de Catalunya realitzem dues accions:

Combatre la irregularitat administrativa: acompanyant en l’obtenció de les formacions i requisits indispensables per regularitzar les persones. Coordinant-nos amb entitats i serveis per l’assessorament i orientació en el procés migratori. Per afavorir i aconseguir  l’obtenció de permisos de residència i treball i la inserció social.

Combatre la irregularitat administrativa: acompanyant en l’obtenció de les formacions i requisits indispensables per regularitzar les persones. Coordinant-nos amb entitats i serveis per l’assessorament i orientació en el procés migratori. Per afavorir i aconseguir  l’obtenció de permisos de residència i treball i la inserció social.

IDÀRIA treballa a través d’una mirada antiracista amb la finalitat d’oferir una vida digna i en condicions d’igualtat per totes les persones. D’aquesta manera, a través de la cooperativa denunciem i erradiquem el racisme estructural que prové principalment de les institucions. Així com incorporem una mirada transversal a través de la interseccionalitat de les persones racialitzades, o que en algun moment donat han desenvolupat un procés migratori, apostant per la diversitat de coneixements, experiències de les persones amb les quals treballem i acompanyem. 

Tanmateix, establim mecanismes de prevenció, eliminació i sanció d’actes i conductes de racisme institucional i social en la nostra entitat i en la societat.