Formació i treball

El Programa Treball i Formació impulsat pel Servei d’Ocupació de Catalunya conjuntament amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies pretén que persones que es trobin en situacions d’extrema vulnerabilitat i amb un major risc d’exclusió social tinguin l’oportunitat d’accedir al mercat laboral. Així doncs, mitjançant la contractació de 12 mesos; a través de l’acompanyament es pretén millorar la situació social i d’ocupabilitat de les persones. 

Programa Treball i Formació línia ACOL

Permet a les persones que es troben en situació administrativa irregular tinguin l’oportunitat de disposar d’un contracte laboral amb la finalitat de regularitzar la seva situació administrativa. Així com, es desenvolupa un acompanyament a la persona contractada amb totes les qüestions que tenen a veure amb la situació social i laboral.

Programa Treball i Formació Joves tutelats i extutelats

El programa ofereix a joves especialment vulnerables en aquest cas aquells que han estat tutelats o extutelats per la Generalitat de Catalunya un contracte de treball de 12 mesos i l’acompanyament amb la finalitat d’afavorir i facilitar les transicions posteriors al mercat laboral ordinari.