Reportatge de Xarxanet sobre el nostre treball

26/10/2023 | General

La cooperativa Idària fa una tasca d’inserció laboral i social de persones en risc d’exclusió mentre treballa per la sostenibilitat i des de l’economia social.

Karim Sabni i Wafa Boulahrouz, director i tècnica d’inserció social i laboral de la cooperativa Idària respectivament, expliquen les claus i el funcionament de l’entitat des que va néixer, fa 12 anys, a través del projecte social Llagostera Solidària, una iniciativa amb l’objectiu de generar inserció laboral per a persones en risc d’exclusió social. Avui en dia, aquesta segueix sent una de les tasques principals d’Idària, que s’innerva directament amb la de la sostenibilitat i l’economia social.

Aquesta, de fet, és la seva missió principal, i part de les persones a qui ajuden s’insereixen a activitats laborals generades per la mateixa entitat que hi estan directament vinculades. Aquí prenen un protagonisme especial les energies renovables: “Ara mateix com l’única cooperativa del territori especialista en instal·lació de fotovoltaiques”, diu Sabni.

Això també vol dir formar a les persones per a que puguin desenvolupar aquesta feina o d’altres, en altres empreses d’inserció. En tots els casos, afirma Boulahrouz “la finalitat és que la persona acabi en el mercat ordinari”.

Però la tasca de la cooperativa no acaba aquí. Idària duu a terme projectes molt diversos, tots ells vinculats, però, al binomi inserció-sostenibilitat, com el treball amb Vitum per a conèixer dades sobre la seva productivitat i impacte mediambiental, la coordinació del projecte ‘Ocell de Foc’ d’integració social amb joves, la gestió del Cercle de Cultura o la incidència política en relació amb l’antiracisme, la igualtat i l’economia social i solidària.

Sabni fa una reflexió finalment sobre les perspectives de futur de la cooperativa, i qualifica el panorama de “positiu” i apunta a la diversificació de la seva tasca: “Estem obrint fronts, des d’una cosa essencial que sabem fer que és instal·lar les plaques, cap a altres reptes socials que puguin tenir relació amb l’energia renovable”.