Ens reunim amb entitats del territori català i andalús

18/03/2024 | Idària Cooperativa

Recentment, ens hem reunit amb entitats del territori català i entitats andaluses per abordar un tema crucial: com podem millorar l’acompanyament a la inserció laboral des d’una perspectiva inclusiva, tenint en compte el flux migratori entre aquests dos territoris.

Aquesta col·laboració interterritorial és fonamental per comprendre les dinàmiques específiques que afecten els fluxos migratoris i el seu impacte en l’accés al mercat de treball. El nostre objectiu és crear un mapa estratègic que destaqui les oportunitats, identifiqui els reptes i proposi les millors estratègies per facilitar una inserció laboral efectiva, respectuosa amb la diversitat cultural i sensible a les necessitats de totes les persones.

Aquesta iniciativa demostra el nostre compromís amb la promoció d’un entorn laboral inclusiu que valori la contribució única de cada persona al desenvolupament de les nostres comunitats.