Rebem una subvenció de la Fundació La Caixa

19/10/2023 | General

Fundació La Caixa ha atorgat una subvenció a Idària Cooperativa per a la realització del projecte “Inclusió sociolaboral per mitjà de la instal·lació d’energia solar fotovoltaica”.

A través d’aquesta iniciativa, que presenta una nova línia productiva i d’acompanyament, es creen nous llocs de treball per a col•lectius de persones en risc d’exclusió social.

El projecte incorpora un aspecte innovador, ja que a través d’una eina tecnològica es digitalitza el procés productiu i es calcula l’impacte positiu per al medi ambient amb la instal•lació de panells solars.

La subvenció es destina a realitzar les activitats previstes per als beneficiaris directes i l’adquisició de béns.