Final de la formació en instal·lació i manteniment de plaques solars 

07/05/2024 | Idària Cooperativa, Medi Ambient

El dia 6 de maig, amb l’entrega de diplomes, s’ha fet la cloenda de la formació en instal·lació i manteniment de plaques solars, que constava de 210 hores lectives, i que ha coordinat la cooperativa Idària, que forma part de Plataforma Educativa, la Comunalitat Güell i la Cooperativa Imagina’t.  

La formació ha capacitat a catorze joves en competències específiques com treballs en alçada, treballs amb electricitat, seguretat laboral, muntatge d’estructures de suport i connexió de plaques solars, manteniment. I competències transversals com recerca de feina en el sector, capacitat de coordinació i treball en equip, reciclatge i economia verda, autonomia, comunicació assertiva, organitzacions empresarials i emprenedoria, entre altres. 

D’aquesta manera, alhora que s’ha portat a terme una formació de sensibilització cap a l’entorn, aprofundint en el consum energètic, la capacitat de regenerar recursos i el reciclatge, s’ha projectat capacitar joves en situació d’atur en la recerca de feina a través d’una formació específica en un sector en creixement, com és el de les energies renovables i la economia verda i circular, a través de la formació en instal·lació i manteniment de plaques solars, per a projectar la seva ocupabilitat de forma estratègicament orientada a un sector emergent i amb poc volum de persones treballadores especialitzades. 

Aquesta formació ha estat possible gràcies a l’acció concertada de les tres entitats, en una dinàmica conjunta que es troba en la raó de ser de tota cooperativa, i que es preveu projectar i dimensionar en el temps per a promoure una transformació social tot proposant i implementant, en el seu context social d’acció, models d’activitat organitzacional alternatius als tradicionals.