Juntament amb Vitum continuem treballant per l’aplicació del TsPlatform

17/05/2024 | Idària Cooperativa

El dimecres quinze de maig, la Cooperativa Idària va participar, de forma conjunta amb Fundació El 7 i Eina Activa, en el projecte de digitalització del model de gestió de les unitats productives de Plataforma Educativa que lidera Vitum. Aquesta jornada, s’emmarca en el procés de digitalització de les accions productives i de seguiment de les treballadores de les tres entitats, millorant el seguiment de les actuacions i ajustant-les en quatre eixos:


-Una millor eficiència en el seguiment dels protocols de qualitat.

-La digitalització flexible dels processos, de manera que els registres i el seu format es pugui adaptar a les necessitats de les demandes dels diversos agents en els diversos contextos de treball.  

-L’increment de la participació de les persones que porten a terme les actuacions, fent-les protagonistes del seu registre i seguiment i, d’aquesta manera, millorant el seu sentiment d’agència respecte de les entitats.

-La sostenibilitat dels processos productius, reduint la despesa de recursos primaris en material de suport i gestió de les activitats. 

Amb aquest ordre de les coses, el desenvolupament del nou entorn de treball ens permetrà millorar l’experiència laboral de les treballadores, l’eficiència de les actuacions i la qualitat del servei, així com n’optimitzarà la sostenibilitat en un cercle virtuós de gestió de l’activitat.