El dimecres quinze de maig, la Cooperativa Idària va participar, de forma conjunta amb Fundació El 7 i Eina Activa, en el projecte de digitalització del model de gestió de les unitats productives de Plataforma Educativa que lidera Vitum.

read more