El 24 de febrer vam assistir al seminari sobre apoderament de comunitats immigrades per l’assoliment dels ODS.

read more