Desconnexió Digital

L’article 88.1 de la Llei orgànica 3/2018 de protecció de dades i garantia de drets digitals (LOPD) estableix que les persones treballadores tant del sector privat com del sector públic tenen dret a la desconnexió digital per garantir, fora del temps de treball legal o convencionalment establert, el respecte al seu temps de descans.

El bon ús de les eines digitals i la desconnexió d’aquestes ens ha de permetre més benestar. Així doncs cal prendre consciència, incorporar el coneixement necessari i adquirir  bons hàbits en la nostra quotidianitat i això només s’aconseguirà amb una adequada  gestió del temps i de les càrregues de feina.

És per aquest motiu que s’impulsaran recomanacions i directrius que facilitin una millor conciliació i desconnexió digital.

Podeu consultar i/o descarregar l’última versió del protocol de desconnexió digital en el següent enllaç: clica aquí

Desconnexió Digital

Protocol de Desconnexió Digital