Panells Solars

Idària aposta per les energies renovables. En aquest sentit i en col·laboració amb empreses líders del sector energètic verd hem articulat diverses brigades especialitzades en el muntatge de panells solars industrials.

Aquesta combinació de la promoció de l’energia verda i la creació d’oportunitat de feina per a persones d’especial necessitat, confirmen l’aposta d’Idària per implementar serveis en aquest sentit.